De corrupte Human Resource Bubbel

 Patrick Vermeren heeft een boek geschreven over de leiderschapscursussen waar veel geld in omgaat. Ook hij vindt het uitermate vreemd dat pseudo-psychologie nonsens gesponsord wordt door de overheid. Onderwerpen zoals de Meyers-Briggs typologie test, Enneagram enz. komen aan de orde en of dit betrouwbare tests zijn. Hoe kan zo zijn dat het bedrijfsleven de business schools aan de werknemers opdringen. Hele bedrijfsculturen veranderen omdat ze alleen nog maar met types bezig zijn, hier kan je ook op afgerekend worden als jou test niet zo goed uitpakt volgens de “deskundige” coaches.  De politiek is ook besmet en prijzen met de psychologische testen. Spin doctors en PR-managers bepalen het gezicht van politici, partijen en ministeries. De Meyers Briggs test is een voorwaarde om bijv de politiek in te kunnen, bedrijfsleven, scholen, gemeentes enz.  

Technisch gesproken wordt het instrument niet verondersteld om persoonlijkheidsprofielen te geven en mensen in hokjes op te delen, maar de verleiding om dat te doen lijkt onweerstaanbaar. Persoonlijkheidstesten en -profielen zijn een vorm van vermaak op het internet. Er is ook een schadelijke kant aan deze profielen: ze kunnen leiden tot discriminatie en slecht carrière-advies. Werkgevers kunnen personeel aanwerven, ontslaan of benoemen volgens persoonlijkheidstype, ondanks het feit dat de MBTI® niet eens betrouwbaar is om het type van iemand te bepalen. Diverse studies hebben aangetoond dat bij een herhaling van de test, zelfs na een interval van slechts vijf weken, zeker 50% van de mensen een ander type zal worden toegeschreven. Er bestaat nauwelijks bewijs dat de MBTI® een dergelijke arbeidsdiscriminatie zou verrechtvaardigen of een betrouwbare hulp zou zijn bij het vragen naar carrière-advies (Pittenger 1993).

http://nederlands.skepdic.com/dict_myers-briggs.htm

De HR-ballon doorprikt” van Patrick Vermeren

Je zal maar een personeelsmanager (human resource manager) hebben die gelooft in grafologie of die het hele bedrijf onderdompelt in een bad van neuroliguïstische programmatie (NLP). De wenkbrauwen kunnen ook gefronst worden bij bedenkelijke pseudo-significante statistiek en pseudo-psychologische praktijken van de dure onderzoeks- en consultancy-agentschappen in deze wereld. Om nog maar te zwijgen van cursussen non-verbale communicatie of anti-stress managementskuren

Onder het mom van wetenschappelijkheid worden mensen vermangeld. Grafologie wordt ingezet bij personeelsselectie. Op de economiepagina van de krant komen waarzegsters en neo-psychoanalytici wollige praat verkopen. De spiritualiteit sluipt binnen op de raad van bestuur. Pseudo-wetenschappelijke persoonlijkheidstypologieën zoals die van Myers-Briggs geven medewerkers een illusie van inzicht en aandacht. Onder de dekmantel van pseudo-rationaliteit worden gezagsargumenten of intuïtieve beslissingen uitgespeeld als doordacht en onweerlegbaar.

Is dit “misbruik” van astrologie? Zijn dit “uitwassen” van astrologie? Of is het gewoon consequent handelen, éénmaal men geloof hecht aan astrologische principes? Uiteraard zijn er veel mensen die astrologie onzin vinden, en die het overbodig vinden om daartegen te ageren, en daar zelfs lacherig over doen. Volledig begrijpelijk, echter, je zal maar de pech hebben dat jouw baas, jouw HR-manager, jouw klant, jouw trainer, jouw schoolmeester, jouw burgemeester geloof hecht aan astrologie. Daarom vind ik het maatschappelijk verantwoord om tegen astrologie te ageren. Niet zozeer tegen astrologie-als-hobby, men tekent horoscopen zoveel men wil, zelfs tegen betaling, maar wel tegen astrologie-de-overtuiging, astrologie-het-wereldbeeld.

Ze komen met verrassend eenvoudige raadgevingen, zoals “luister beter naar je medewerkers”. Maar ze maken het tot iets nieuws door het te hullen in een heel eigen jargon waarvan je als buitenstaander denkt, waar hebben ze het over? Definities worden nooit gegeven of zijn steeds anders. Re-engineering, total quality management, de lerende organisatie, netwerken (als werkwoord), kernvaardigheden, innovatie, … ze worden gebruikt naar gelang het hen uitkomt.

Waar bedrijfsprocessen en mensen elkaar kruisen, broeit algauw een sfeertje van halfzacht holisme dat dikwijls leidt tot regelrechte manipulatie. Onder het mom van wetenschappelijkheid worden mensen vermangeld. Grafologie wordt ingezet bij personeelsselectie. Op de economiepagina van de krant komen waarzegsters en neo-psychoanalytici wollige praat verkopen. De spiritualiteit sluipt binnen op de raad van bestuur. Pseudo-wetenschappelijke persoonlijkheidstypologieën zoals die van Myers-Briggs geven medewerkers een illusie van inzicht en aandacht. Onder de dekmantel van pseudo-rationaliteit worden gezagsargumenten of intuïtieve beslissingen uitgespeeld als doordacht en onweerlegbaar.

En uiteraard houden ze hun wonderlijke inzichten geheim en beschermen ze die tegen kritische buitenstaanders. Echte pseudo-wetenschappelijke theorieën worden beschermd door een ™ teken. Zodra er een patent op rust weet je dat er stront zit aan de wetenschappelijke knikker. Wetenschappelijke kennis wil je zo snel mogelijk gepubliceerd en bekritiseerd hebben door collega’s. De nieuwste verkooptruc daarentegen wil je geheim houden om er zo lang mogelijk zo veel mogelijk geld uit te slaan.

http://skepp.be/nl/psychologie-coaching/pseudo-wetenschap-en-de-bedrijfswereld#.Uisww8bxp6E

Pseudowetenschappers in de HR-wereld staan dus ‘open’ voor eender wat, behalve voor redelijke en wetenschappelijke
kritiek. Hoe zit het dan met de relatie tussen de aanhangers van verschillende theorieën en praktijken onderling? Gedogen ze elkaar, omdat ze elkaars ideeën bijvoorbeeld complementair vinden, of liggen ze dikwijls in de clinch?

Elkaar steunen zie je vaak, vergelijken soms, aanvallen zelden of nooit. LIFO – Life Orientations Training – bijvoorbeeld maakt de vergelijking met MBTI op de website en… vindt zichzelf beter. Anderen proberen hun wagonnetje vast te haken aan het succes van een ander, en stellen dan weer dat het complementair is of dat ze iets op een ander “niveau” meten, wat dan eveneens waardevol zou zijn. Grappig is ook dat de verdedigers van een aantal pseudo-instrumenten een ander instrument gebruiken om de “convergente validiteit” van hun eigen instrument aan te tonen. Openlijke kritiek met argumenten vind je echter zelden; men zegt wel dat het eigen instrument “beter” is om zus en zulke reden, maar een ander aanvallen is “not done”. Kritiek verkoopt inderdaad niet zo goed, en dat hebben de marketeers goed begrepen.

In welke zin zijn de populaire praktijken die u in uw boek bespreekt schadelijk? Waarom is het precies van belang om ze te doorprikken?
Er zijn twee aspecten: economische en menselijke. Nemen we eerst de economische. Dergelijke praktijken met valse claims leveren oneerlijke concurrentie op. Wie ernstige opleidingen wil geven, moet opboksen tegen reclame en valse beweringen die erg aantrekkelijk klinken in de oren van leken. Ik vergelijk het graag met de autosector waar ik ooit actief was: wie op een eerlijke manier tweedehandswagens probeerde te verkopen, kon niet op tegen diegenen die de kilometerstand van een auto terugdraaiden en daardoor een wagen van hetzelfde jaartal veel goedkoper konden verkopen. Ze hielden er bovendien nog ruimere marges aan over, waardoor ze nog meer reclame konden maken en zo een dominantie positie verwerven. Sommige pseudomodellen zijn al zo lang op de markt en hebben al zoveel geld opgebracht dat je er marketinggewijs niet tegen opkan; ze beschikken over gigantische budgetten. Het is een vicieuze cirkel: wie veel geld heeft kan nog meer reclame maken en zo een dominante marktpositie verwerven.

Het menselijke aspect ten slotte: of de aanbieders nu naïevelingen of charlatans zijn, het probleem is dat de goedgelovigen er het slachtoffer van worden en dat dat niet zo onschuldig is als sommigen beweren. Je betaalt niet alleen vaak veel nutteloos geld, mensen krijgen ook een label opgekleefd dat het zelfbeeld ernstig kan aantasten. Daarnaast worden er carrièrebeslissingen op gebaseerd: mensen zetten hun “type” op hun CV, of omgekeerd, mensen worden op basis van hun “typologie” ongeschikt bevonden voor bepaalde functies. Nog erger dan het nutteloos bestede geld zijn dan de potentieel negatieve gevolgen op psychologisch of economisch vlak voor die mensen en hun gezin.

http://skepp.be/nl/psychologie-coaching/de-hr-ballon-doorprikt-van-patrick-vermeren#.Uiszs8bxp6E

Al het bovenstaand komt aan bod in zijn presentatie.

HBDI-boer zoekt MBTI-vrouw. De tsunami van onzin in de HR-wereld.

from Patrick Vermeren 

Meer over NLP , Scientology, uberman enz

Neurolinguistic programming continues to be promoted and is popularized in new age and popular psychology channels. In the field of the sociology of religion it is considered to be an alternative to Scientology, and as a human development concern it tends to be used in combination with other mind-body-spirit developments such as therapies.

Historically, NLP has many pseudo-scientific associations such as the explicit and implicit erroneous adherence to the subconscious engram, claims to rapid cures and treatment of traumas, the use of popular new age myths such as unlimited potential, left/right brain simplicities, past life regression, and the use marketing/recruitment models similar to that of Dianetics (Scientology) and other cults[44].

This is especially important as pseudo-science tends to become institutionalized to some degree, with NLP and the enneagram being taught in some universities as out of discipline seminars. Institutionalization of pseudo-science is also a problem in work as books on NLP, remote viewing for managers, and the enneagram and business, often get mistaken for legitimate business related subjects.

As such ethical concerns of NLP’s encouragement towards manipulation have been raised. Neuro-linguistic programing is seen as encouraging people to find more ways to manipulate individuals against their will within seduction, sales and business settings. The methods have been found to be ineffective in themselves, but as with all pseudo-sciences, the neuro-linguistic programing mindset appears to encourage the user to persist in ethically dubious activities.

The therapy and coaching fields require an ethical code of conduct. It has been found that NLP certified practitioners often show a weak grasp of ethics[50] In addition, Beyerstein (1999) states that “ethical standards bodies and other professional associations state that unless a technique, process, drug, or surgical procedure can meet requirements of clinical tests, it is ethically questionable to offer it to the public, especially if money is to change hands”. Neuro-linguistic programing is also criticised for unethically encouraging the belief in non existent maladies and insecurities in otherwise normal individuals. Professor Beyerstein (1990) explains that it is unethical to apply any educational intervention if it is not supported by properly controlled studies. !!!

Human resources: As with other pseudo-scientific subjects such as dianetics-oriented management courses, human resource experts such as Von Bergen et al (1997) consider neuro-linguistic programing to be inappropriate for management and human resource training[29].NLP has been found to be most ineffective concerning influence/persuasion and modeling of skills[30]. There is a general view that NLP is dubious and is not to be taken seriously in a business context. In Cults in Our Midst, professor Singer explains that with neuro-linguistic programing applied to management training there have also been complaints concerning undue and forced adoption of fundamental beliefs tantamount to a forced religious conversion[51]. !!!

Cult characteristics: Neurolinguistic programing is sometimes referred to in scientific research reviews as a psychocult[54], and in research it is often considered to be akin to a cult[55][56]. A German educational board banned the use of neurolinguistic programing in education and stated that it has a close similarity to Scientology[22]. In several countries, NLP has been called Nazilinguistic programming, due to NLP practitioners teaching it to far-right nationalist political groups in Germany, Switzerland, and Austria.[14].The unlimited human potential aspect of neurolinguistic programing appeals to the Uberman aspect of the nationalist mentality, and such groups are known to be easily influenced by pseudoscientific reasoning.

Occult practices: Winkin (1990)[40]states that with its promotion with energy therapies,Tai Chi, Meditation, and Dianetics (Scientology), NLP is in the margins of contemporary obscurantism. With its core new age trappings, practitios often attempt to model spiritual experiences, which inherently lack scientific support. NLP is often sold in combination with shamanic methods of magick such as those by (by Richard Bandler) or Huna (by Tad James).

http://rationalwiki.org/wiki/NLP

 jeugdzorgNoordBrabant

Een positief bericht over jeugdzorgNoordBrabant. (klik om het interessante rapport te lezen) Ook zij moeten psychologische testen ondergaan, anders ontslag op staande voet. Deze geruchten zijn terecht gekomen bij de wet op de privacy en persoonsgegevens (cbp) en die hebben december 2012 een onderzoek ingesteld en hebben geconcludeerd dat jeugdzorg tegen de wet ingaat en dat psychologische testen niet aantoonbaar nodig zijn voor de functie die je al uitoefent. Er zijn andere manieren om medewerkers scholing te geven die minder inbreuk hebben op de werknemers privacy. Daarnaast is de werknemer in een zwakke positie als de werkgever persoonlijke informatie in zijn database heeft zitten.

(De verwerking van de gegevens lijkt trouwens verdacht veel op de gegevensverwerking van de scientology church)

Ik heb al diverse voorbeelden gezien op sites dat iemand lager in functie is gezet vanwege het niet bezitten van de competenties die “nodig” zijn, de test bepaalt dus dat er betrouwbare gronden zijn, dit terwijl de testen niet betrouwbaar zijn.

 DIT IS DAN OOK EEN LEUGEN, een leugen die op dit moment op vele plekken als waarheid wordt aangenomen, het ergste is dat werknemers de leugen aannemen en doorgegeven aan anderen alsof het waarheid is!

Zonder een goed inzicht in de basisprincipes en aanvaarde overtuigingen van een bepaald onderwerp, is het onmogelijk om de waarheid, relevantie of waarde van het bewijs te beoordelen die naar voren worden gebracht om de beweringen in dat onderwerp te ondersteunen. Zonder voldoende achtergrondkennis van een onderwerp, kan men niet zeggen of beweringen duidelijk genoeg zijn of dat er relevante info is weggelaten. Kortom, men kan een meester zijn in kritisch denken, maar zonder de nodige kennis levert dat kritisch denken niets op. Een goede kritisch denker weet dat besluiten, beslissingen of acties op kennis moeten stoelen. Hij of zij weet dat nadenken het best gaat wanneer alle pertinente gegevens beschikbaar zijn. Kritisch denken vereist het vermogen om vakkundig te lezen en onderzoek te verrichten. Daarvoor is hard werk nodig, maar het is de enige manier. Een kritisch denker moet z’n weg in de bibliotheek en op het internet weten om precieze en bijgewerkte informatie te verkrijgen. Aangezien het vaak onmogelijk is om zelf alles te onderzoeken, moet een kritisch denker in staat zijn de beweringen van experts en autoriteiten in diverse gebieden te beoordelen.

http://nederlands.skepdic.com

Advertenties

One thought on “De corrupte Human Resource Bubbel

  1. Je zou in dat verband eens The Center for Creative Leadership,in Brussel moeten onderzoeken. De exploitatie van deze club wordt zwaar gesteund door de Bill & Melinda Gates foundation en George Soros. Je zou denken dat ze zelf hun centjes wel bij elkaar kunnen scharrelen toch? Vanwaar deze kapitaal injecties?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s