De totale overname door NLP brainwash in Nederland!

Naar aanleiding van mijn bericht over NLP, common purpuse en agenda 21 ben ik wat verder gaan spitten, zo ver hoef je niet te kijken om uitlatingen te lezen over “mensen die zich als leiders” opstellen, en weten wat het beste voor de delta`s is. Werkenden worden al geeneens meer arbeiders genoemd, nee we moeten getraind worden om een universele taal te leren, wel zo handig …..

Niet tot mijn verassing, wel dat het nu wel heel eng dichtbij komt, zijn veel (overheids)organisaties besmet door trainingen in leiderschap. Deze trainingen verkopen zich als belasting aantrekkelijke cursussen waar je alleen maar je eigen voordeel uit kan halen, het is goed voor iedereen en goed voor het bedrijf. Dat ze technieken gebruiken als NLP, Pavlof enz, vertellen ze je er ff niet bij. Niemand weet dus eigenlijk wat er nu daadwerkelijk op hen afkomt. dus al helemaal niet dat manipulatieve technieken worden ingezet om jou karakter  en mentaliteit te veranderen.

Deze coaches kunnen het zo brengen dat je denkt dat je iets zelf bedacht hebt. Ik vraag me af hoe het met je gaat als je eenmaal thuis tot het nuchtere besef komt dat het helemaal niet je keus is geweest om bij een ander bedrijf te gaan werken, in een andere functie waarin je meer paste in de omgeving. Een functie waarvan werd gezegd dat dit aansluit bij je karaktertrekken, en daarvoor moet gaan. Of dat je bent gaan scheiden omdat gevonden werd dat dit beter voor je zou zijn. Wat zijn dit voor mensen die denken te moeten rommelen met relaties, psychés en karakters van arbeiders? Hoe kan het zo zijn dat niemand vragen stelt en dit toelaat alsof dit normaal is?

Wat je bijv. op sites leest die dit soort trainingen verzorgen is dat eerst wordt gekeken binnen het management wie (volgens hun) niet geschikt zijn, had je voorheen geen probleem, de coach vertelt het je wel waar je leerpunten en probleemgebieden zitten. In relatietherapie met de coach als therapeut wordt niet om geschroomd en kan een onderdeel zijn in je leerproces.

voorbeeld in het hier en nu

index

Je wordt in een hokje gedrukt met een passende handleiding met wat het beste voor jou is, door de netwerken ben je makkelijk over te plaatsen in een functie waarvan ZIJ vinden dat je past.

Uit mijn eerdere bericht en het communistische boek hersenspoeling

rol

 Ik denk WTF, rollen? Ik wil niet in een rol gedrukt worden, ik ben mezelf, ook als ik werk. Wat gaat je werk je relatie aan? Dit gaat heel ver, maar als je de casus verder doorleest is de medewerker bereidwillig om te leren, hij was overtuigd dat dit goed voor hem was door (groeps)gesprekken met collega`s, en natuurlijk de (NLP)coaches…..  (wink wink)

ytraj

Mogen niet gekwalificeerde mensen zich als psychologen uitgeven en psychologische technieken gebruiken? En als er (psychische) schade wordt toegebracht terwijl je niet eens weet dat ze NLP technieken gebruiken? Hoe bewijs je dat? In het communistisch handvest staat letterlijk dat in elke bedrijfstak de psycho-politicus degene moet zijn waarvan mensen moeten denken dat ze niet meer zonder kunnen. Hoe eng en onverantwoord is dit? Zijn er al mensen met negatieve ervaringen nadat ze cursus hebben gehad. Ik lees dat echt veel mensen gaan scheiden., wat is hier allemaal de bedoeling van en hoe ver is het al doordrongen? Zijn mensen al zo gehersenspoeld dat ze door hun grote naïeve vertrouwen in onze overheid, hun eigen wil , denken en doen, zonder dit door te hebben, zijn verloren, gestolen is het betere woord? Is het al te laat?

Het volgende filmje van wearechange gaat over de bijstand, mensen moeten vrijwilligerswerk doen voor hun uitkering. Dit is pas het begin, we gaan naar een wereld toe dat iedereen mag gaan werken voor een uitkering. Ook ziet je in dit filmpje wat de houding is van de medewerkers van de sociale dienst, harteloos, onduidelijk, bot enz. Nu ik weet dat alle gemeente ook leiderschapscursussen hebben gehad (met NLP) kan ik plaatsen hoe het komt dat ambtenaren er niet meer zijn voor burgers, en waarom ze vaak zo`n  schandalige opstelling hebben, het is niet alleen het ontmoedigingsbeleid, het lijkt of ambtenaren er plezier aan beleven om burgers te kleineren.

 

 

Uit het boek hersenspoeling

Citaat uit het boek hersenspoeling


Ook lees je dat ze daarna in de laag eronder constant gaan toetsen op leiderschap, maakt niet uit welke functie je hebt, leiderschap vaardigheden is waar ze naar zoeken. Als je dit zo leest, krijgt nou niemand daar argwaan van? Hoe makkelijk is het om zo de mensen die niet aanstaan weg te werken, in de laag eronder wordt gekeken wie ze kunnen meetrekken in hun NWO, Common Purpose, agenda 21 plannetjes. Als je dan gaat bedenken hoeveel bedrijven en instanties al zo`n businessschool/training hebben gehad …..  Brian Gerrisch zegt in 1 van zijn lezingen dat als je op belangrijke posities in een stad je eigen mensen hebt zitten, controleer je de stad.

klei

Het woord transformatie zijn ze dol op hoor. Zelfinzicht of NLP?

♦♦♦♦♦♦

Toen kwam ik terecht bij dit “bedrijf” wat natuurlijk gelinkt is met alle stichtingen, bedrijven, uitzendbureau`s enz. die termen gebruiken als duurzaam, verantwoord ondernemen, Sustainable, common sense  is ook een begrip in de nieuwe universele taal,  voor de nieuwe wereld die eraan zit te komen.

(hoe hypocriet ook, mensen zoals zij hebben alles behalve nog een common sense, een geweten) 

Zelfs common purpose is nog steeds actief, dit terwijl de stichting opgeheven is, in Engeland nog steeds actief met het besmetten van bedrijven en scholen met leiderschapscursussen.

MVO, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft ook een HELE dikke vinger in de pap en zorgt dat alles netjes wordt gelinkt met elkaar en ook bij hun natuurlijk de leiderschapscursussen. Netwerkpartners, het klinkt allemaal zo onschuldig.

           Dit bedrijf brengt Common Sense terug in je bedrijf, hier promoten ze zichzelf mee aan.

Dit zijn hun uitgangspunten

                                                                                                                                               

 

roll

Ga ik terug naar het communistisch handvest, het boek hersenspoeling, daar staat en zoek de verschillen, die er NIET zijn:

laf

ond

ziek

Tavistock heeft o.a. NLP “uitgevonden” De Beatles is bijv ook een creatie van Tavistock. Dit om de jeugd te perverteren en tegen de ouders op te zetten met hun muziek. Sommige nummers klinken achterstevoren creepy en hoor je satanische dingen, en dit is geen grap, dit is heel ECHT

Common Purpose Government Infiltrators 9-15-07 Brian Gerrish 

Lezen we verder op hun site dat ze een holistische visie hebben, Kijk vooral ook het filmpje, Wikipedia zegt over holistisch:

Oorsprong

Het woord, samen met het bijvoeglijke naamwoord holistisch, werd ingevoerd door Jan Smuts[1] in de vroege jaren 1920. De Zuid-Afrikaanse militair en staatsman Smuts definieerde holisme als “De tendens in de natuur gehelen te vormen die groter zijn dan de som der delen door creatieve evolutie”. In zijn wereldbeeld, inclusief holisme,diende er een nieuwe wereldorde te komen met onder meer het blanke ras in het Britse Rijk dat daarin de dienst uitmaakte. (WTF?)

Betekenis

Holisme wordt soms beschreven als tegengesteld aan reductionisme, hoewel de verdedigers van wetenschappelijk reductionisme stellen dat het beter als het tegendeel van gulzig reductionisme kan worden beschouwd. Het kan ook tegenover atomisme worden gesteld. Sommige critici menen dat holisme een kunstmatige kruising van creationisme (creatieve tendens) en evolutietheorie (creatieve evolutie) is.

Eén theorie van het holisme is gebaseerd op de hypothese dat de natuur uit een hiërarchie van “gehelen” bestaat (of “holons”, een term die door Arthur Koestler werd geïntroduceerd)[2]. Deze “gehelen” zijn quarks, protonen, atomen, moleculen, organellen, cellen, weefsels, organismen, populatie en vormen uiteindelijk de aardsebiosfeer en het heelal.

Filosofie

Nuvola single chevron right.svgZie Semantisch holisme voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Ook in de psychologie, de filosofie van de geest en taalfilosofie komen er meerdere vormen van holisme voor. Een goed voorbeeld daarvan is semantisch holisme (een semantische deceptie, een manier van praten waarmee je manipuleert, je zou het NLP kunnen kunnen) dat stelt dat de betekenis van elk individueel woord of iedere zin enkel kan begrepen worden via zijn relaties tot het groter deel van de taal, (het politiek o zo (niet) correcte) tot zelfs de taal in zijn geheel. In de filosofie van de geest wordt in een holistische opvatting een mentale toestand beschreven aan de hand van haar relaties tot andere mentale toestanden. In dit verband spreekt men vaak van inhoudsholisme (content holism) of “holisme van het mentale” (holism of the mental). Dit holisme wordt vaak geassocieerd met filosofen als Frege, Wittgenstein en Quine.

 

                                                                                sshhhtttt niets zeggen, Darwin is echt een foute man/metselaar

♦♦♦♦♦♦

Het bedrijf Allign over het holistisch perspectief

hol
Holistisch. Onderscheiden, niet Scheiden van:

Strategie en strategie implementatieOpleiden (Talent Ontwikkeling) en Organisatie OntwikkelingHard en Zacht Scheiden van disciplinesRunning Business en ProjectenManagerial Excellence, Functional Excellence (een robot), Operational ExcellenceStrategische doelen/rapportage systemen / functieomschrijvingen / beoordelingssystematiek (het ligt dus altijd aan jou en nooit aan de omgeving) betrokkenheid en consultancy support van opdrachtgevers (Wie zijn dat en weten ze wat ze in huis halen?)

Met de slogan:  Op weg naar Sustainable Total Excellence werken we met u en met de verschillende onderdelen van uw organisatie aan het vermogen tot holistisch vormgeven en implementeren.

Op weg naar Sustainable Total Excellence

Sustainable Total Excellence is de ultieme vorm van High Performance.
Een dergelijke performance kan alleen bereikt worden als alle 3 peilers van Total Excellence (TE), te weten Managerial Excellence (ME), Functional Excellence (FE) en Operational Excellence (OE), in onderlinge samenhang en gelijktijdig in dezelfde werkomgeving naar een hoger niveau gebracht worden.
Dit alles natuurlijk in directe samenhang met de Strategische doelen.

Ook is een belangrijk onderdeel het trainen via de computer. Normen en waarden bij mensen willen veranderen gaat het makkelijkst via de computer. Ook is dit gericht op de toekomst waarin echt alles bepaald gaat worden door de computer. Dit kan zijn de rol die je wordt toe bedeeld, of je mag leven of niet, wie er geboren mogen worden en wie niet, wat je mag eten, enz. Het is dus absoluut niet de bedoeling dat je met deze trainingen ook maar iets leert, het is de bedoeling om je te conditioneren, je te trainen als een beest, maar dan wel met de hersenen van een computer wat geprogrammeerd kan worden. Conditionering laat geen enkel kritisch denkvermogen toe.

Zijn we al te laat of zijn we reddeloos verloren? Zoveel bedrijven die al in “het netwerk” op de juiste plekken zitten geïnstalleerd. De overheid die dit soort trainingen sponsort en er dus belang bij hebben, samen met de banken, we betalen zelf voor onze eigen brainwash. En vele egotrippers die heel veel (belasting)geld verdienen over de ruggen en levens van mensen die vaak alleen maar beste bedoelingen hebben bij het volgen van cursussen.  Hoe verwijtbaar zijn dit soort manipulatieve organisaties en hoe gaat dit aan het licht komen als mensen al niet eens door hebben dat ze aan het veranderen zijn.

De snelheid van deze agenda op dit moment is extreem, het lijkt wel of ze binnen nu en max. 2 jaar de nieuwe wereld orde willen aankondigen. Het is onwerkelijk werkelijk, dit kan ik uit eigen ervaring vertellen. Het bestaan van de mensheid hangt ECHT aan een zijden draad. Als we niet heel snel wakker worden, realistisch worden en uit de trance komen, bestaan er binnenkort geen mensen zoals we die nu nog kennen, met eigen persoonlijkheden, en is 2/3 zeker weten uitgeroeid.

Wat overblijft zijn niet degenen  met een hart, gevoel, liefde. genegenheid, vrijgevigheid. Komt het besef al een beetje met wat er op het spel staat …. denk aan de toekomst van je kinderen, niet aan geld, rekeningen, slaaf zijn voor deze staat die NIETS om je geeft en die vooral bezig zijn oorlogen te voeren in de naam van democratie, onschuldige burgers uitroeien omdat ze alles willen hebben ….. en met name willen ze onze geest bezitten zodat we controleerbaar zijn.

Stel vragen als jij denkt dat jij ook met een soortgelijke cursus geconfronteerd wordt, vraag welke technieken ze gaan gebruiken, geef aan dat je niet op zo`n manier behandeld wil worden, manipulatie, hypnose. Stel vragen over hoe ver dat gaat dat aanpassen aan de omgeving. Stel vragen over de rollen die zij voor ogen hebben en dat je niet van plan bent om een rol aan te meten en dat ze genoeg moeten nemen met hoe je bent. We zijn geen veredelde dieren met hersens als computers die programmeerbaar zijn. WE ZIJN MENSEN met gevoelens! Kom in opstand, licht je collega`s, familie, buren en kennissen in verwijs ze bijvoorbeeld naar Brian Gerrish of deze blog. Vooral kinderen zijn ook doelwit, juist kinderen.

Vanaf geboorte wordt nu al gekeken naar de juiste eigenschappen die ZIJ nodig hebben. Geen kind is veilig bij deze gewetenloze robots. 😦

De nood is erg hoog, de tijd om dit niet meer te accepteren is daar gekomen!!

1984 is NU!

Advertenties

5 thoughts on “De totale overname door NLP brainwash in Nederland!

 1. Gelukkig is de tijd veranderd en gelukkig zijn er wel positieve vertegenwoordigers in Nederland! Blijf positief over NLP Nederland….

 2. Net als een mes, is NLP en Hypnose slechts een gereedschap, dat voor positieve, als negatieve zaken gebruikt kan worden.
  Al is het waar, dat NLP & hypnose gebruik maken van geautomatiseerde responses, en dat de reclame-industrie en de (r)overheid hier gretig gebruik van maken,
  is het overweldigende deel van de NLP-ers en hypnotiseurs in Nederland slecht opgeleid en geenzinds een goede vertegenwoordiging van het vak.
  Het merendeel, ook al zijn het slechte vertegenwoordigers, gebruiken hun kennis, om anderen te helpen en te vermaken.
  Reken af met je vooroordelen, want anders bijten ze je in je kont!
  De reden dat er zo weinig bekend is, over mind-control, is omdat een ieder die over deze kennis beschikt, aan de schandpaal is genageld, voordat deze zijn/haar kennis heeft kunnen delen met de massa.
  Haha …. is hier een verdeel-en-heers-techniek aan het werk?

 3. De video’s zijn helaas al gecensureerd.

  Betreft het artikel, ik wordt enerzijds blij van bepaalde woorden en inzichten die je aan de dag legt, maar anderzijds sla je de plank nogal volledig mis. Dat laatste bedoel ik positief, er is hier tenslotte een commentaarveld dat ik blijkbaar nu weer eens wel kan gebruiken.

  Deze matrix, als ik zo maar onhandig even zal noemen, was al succesvol in de 17de eeuw in ons land. Niet aan het begin van de 17de eeuw, maar halverwege behaalde de matrix weer de overwinning. Na bijna honderd jaar ontmanteld te zijn geweest door onze voorouders. De Synode van Dordrecht (1618-1619) was de laatste overwinning op de matrix. Er is mij geen andere overwinning van later tijdstip bekend. Na de Synode van Dordrecht, ziet men verlies na verlies van het wakkere bewustzijn van een eens nuchtere Hollander.

  Ik zal enige andere overwinningen op de matrix noemen, zodat het wat duidelijke wordt wat ik bedoel hier.
  Overwinningen waren:
  De inname van de Brielle op 1 April 1772.
  Deze dag staat ook bekend als: “Op 1 April verloor Hertog Alva zijn bril”
  Dat spreekwoord is eigenlijk hetzelfde als waar wij over schrijven, want de geïndoctrineerde Nederlanders van vandaag bezien alles met een door propaganda gefilterde bril. De ernst van deze bril is, dat die lui die slechts door die bril kunnen kijken, medeplichtig zijn aan martelen, moorden, genocides, pedofilie, en de zaken die je beschrijft.

  Het heeft dit land bijna 100 jaar gekost om uit die Matrix te komen.
  Om precies te zijn, de opstand van het Kaas en Brood volk was 1491-1492, de inname van Den Brielle was in 1572. In de periode daar tussen hadden we geen bloggers, de bloggers uit die periode werden Hagepredikanten genoemd. Haag betekende een haag van gewapende mannen. Met andere woorden, als we dit vertalen naar onze tijd, dan zouden bloggers geschermd worden door dissidenten binnen de KLPD, AIVD en MIVD en ook vrijwilligers.

  De vijand weet dit beter dan wijzelf.

 4. Pingback: Gregory Smith

 5. Pingback: De corrupte Human Resource Bubbel & Wakkere medewerkers bij Jeugdzorg | Mind Control Nederland

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s