Common Purpose (UN) agenda in Nederland Exposed

Al tegen gekomen hoe ontzettend belangrijk ineens talenten en passies zijn?
Overal zie je deze termen terugkomen, of het nu op de school van je kinderen is, de media, of opleidingen die belasting aantrekkelijk worden gemaakt voor werkgevers, change is het motto, we MOETEN veranderen, ons klaar maken voor de nieuwe wereld die in het verschiet ligt ….
http://www.skepsis.nl/nyenrode.html
Je “gewone” ik is blijkbaar niet meer goed genoeg voor de “nieuwe”wereld, we moeten nu “ontdekken” wat onze passies, competenties en talenten zijn, dit alles wordt in kaart gebracht  en in computersystemen ingevoerd, natuurlijk voor je eigenbelang,  Wij moeten erg dankbaar zijn dat onze staat dit soort opleidingen sponsort, zij weten immer het beste hoe wij, de “nutteloze” hersenloze eters, zich moeten gedragen zodat we nog beter samenwerken en nog minder hoeven te voelen en te denken, dat doen “zij” immers wel voor ons. 
 
 

Links geeft goed weer dat het individu niet belangrijk is, die is ondergeschikt aan de groep. Horen we ook niet steeds vaker de term burgerschap? Het woord burgerschap is een manipulerend woord, het roept een wij gevoel op, een goed burger zijn voor deze maatschappij is het zaad wat in de hoofden van mensen wordt geplant. Omdat we het zo vaak horen denken we verder niet na en proberen we een goed burger te zijn in plaats van ons af te vragen wie deze term heeft bedacht, wat het inhoudt en waarom je het zo veel hoort. Dit is een vorm van NLP.

Definitie van hersenspoelen is; een methode waarbij bij een persoon de oude gedachte- en ideeënpatronen, inclusief zijn normen-en-waardenstelsel, wordt uitgewist, met als doel hier een eigen patroon op te “herprogrammeren

 NLP bestaat uit de wisselwerking tussen drie elementen:

 1.Modelleren – menselijke vermogens overdraagbaar maken met behulp van psychologische technieken.
2.Analyse van de subjectieve ervaring – het bepalen van patronen in de beleving.
3.Communicatietechnieken – manieren om harmonieuze relaties op te bouwen en boodschappen te verhelderen en te versterken.
Het doel van neurolinguïstisch programmeren is om competenties waarover een ervaren en succesvol persoon (expert) door jarenlange ervaring beschikt snel en efficiënt over te dragen. Iemand die door ervaring over bepaalde vermogens beschikt is zich daarvan vaak niet meer bewust; deze vermogens worden als individuele eigenschappen gezien. Volgens aanhangers daagt NLP cliënten uit competenties van zo’n expert in kaart te brengen als volgorde van handelingen, lichaamstaal, cognitieve schema’s enzovoort, en over te nemen.
 De basisveronderstelling van NLP is dat elke verworven vaardigheid overdraagbaar is op anderen zonder dat de cliënt dezelfde moeizame weg hoeft te bewandelen als destijds de expert. Het in kaart brengen van gunstige competenties gebeurt door middel van het zogenaamde ‘modelleren’. De overdracht is afhankelijk van model en ‘subjectieve ervaring’.
 Het is door deze organisatie een gebruikt middel om dus snel iemand (nog meer) te beïnvloeden. Wellicht is de boodschap geluk voor iedereen ook voor iedereen wenselijk. Wie is er nu niet eens onzeker, ongelukkig, moeite met kritiek hebben, bang, angst voor confrontatie, zoekend naar liefde/geluk!! Hoe makkelijk is het om de gelukszoeker te manipuleren?

Masonische tophat en vogelkooi symbolisme hmmm

In Engeland is Brian Gerrish degene geweest die achter de agenda van Common Purpose is gekomen. Ik heb zijn lezingen al meer aangehaald in mijn berichten. Hij is erachter gekomen toen hij onderzoek ging doen naar de vele zelfmoorden onder jongeren in een bepaald district. Bleek dat kinderen NLP gericht onderwijs krijgen en dat common purpose de organisatie is die dit promoot. Niet alle kinderen kunnen met NLP omgaan, zo wordt bijvoorbeeld aangemoedigd om een denkbeeldig vriendje te hebben en daarmee te praten, een standpunt te verdedigen waar je zelf niet achter staat (dit is gevaarlijk, je komt aan het geweten van het kind met wat goed en slecht is) of aangemoedigd om persoonlijke zaken uit de thuissituatie te vertellen. Dit traint kinderen dat daar makkelijk over gesproken moet kunnen worden, dit met alle gevolgen van dien?

http://www.skepsis.nl/congresverslag2008.html

 

Gek van geluk

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1120304

images (1)

http://uk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100721091139AAmpBjk

 

Richard Bandler and his friend James Mariano managed, with NLP, to kill Corine Christensen in 1986 and convince all public, practitioners and non, to let him remain a free person.
In Nederland is ook een tijdje de stichting Commune Purpose actief geweest maar is opgeheven, wat niet zegt dat ze helemaal niet meer deze agenda promoten.
De voorzitster is een bekende zakenvrouw Sandra S. Lutchman
(was directeur Common Purpose Nederland)

Sandra Lutchman rechts met haar nieuwe project, talenten naar de top http://www.talentnaardetop.nl/Home_NL/Charter

Lutchman runt nu een initiatief om meer vrouwen naar de top te krijgen. en wat zien we naast het woord talent, het woord diversiteit. Diversiteit is ook zo`n term die flink gehypet wordt en waar ik al eerder aandacht heb besteed in het bericht over trans-humanisme.

https://hersenspoeling.wordpress.com/2013/05/18/transhumanisme-angelina-jolie-transgenders-en-avator-2045/

Wat betekent het woord diversiteit eigenlijk? Moet de man/vrouw verhouding gelijk zijn? Of moeten vrouwen zogenaamd positief gediscrimineerd worden om topfuncties te kunnen krijgen? Mooie omgedraaide boodschap trouwens, positieve discriminatie. Allemaal manieren om verwarring te brengen in ons denken en in ons moraal. Op deze manier kunnen agenda`s gemakkelijk doorgedrukt worden, mensen weten niet eens wat die termen nu eigenlijk betekenen.

Als je de site van Sandra Lutchman gaat bekijken, kijk vooral ook naar de ondertekenaars, alle grote rijke (overheids) bedrijven zitten erbij.

images

Ik denk dat zogenaamde “gelijkheid” ook niet het antwoord is ….

Binnen de NLP bestaat geen waarheid, iets moet nut hebben. Ik snap dat waarheid in de weg staat als walgelijke praktijken doorgevoerd moeten worden. En wie bepaald het nut? Op dit moment, wordt ook in Nederland een slag geslagen betreft onze moraliteit. We worden oa door NLP klaargestoomd voor de nieuwe wereld orde. We moeten meer open minded worden, grenzen betreft seksualiteit en relaties moeten vervagen. Het grote goed, wat dit ook moge zijn, is belangrijk, niet de individu. Behoeftes om relaties met je kind of medemens te hebben vinden zij geen nut hebben. Je mag alleen bezig zijn met effectief werken in de groep, daarnaast mag je geld uit geven aan de producten waar flink mee wordt verdiend en voor de tv gaan zitten.

http://www.richarddawkins.net/discussions/2013/2/8/i-have-personal-problem-with-nlp-i-have-reasons-to-belive-nlp-is-braiwashing-my-girlfriend-and-putting-her-in-danger

Het volgende filmpje gaat over NLP in de media, heel goed wordt de manipulatie uitgelegd waardoor bovenstaande ook meer begrijpelijk zal worden.

Ook kwam ik dit filmpje tegen. Een lesboekje voor kinderen wordt onder de loep genomen en eens kritisch bekeken. Geleerd wordt om vanuit gevoelens te reageren, en dan ook nog eens negatief. Kinderen worden letterlijk tegen hun ouders opgezet met lesjes als dat je het woord zeuren in moeten vullen wat gaat over ouders.  Ook hier zouden ouders beter naar moeten kijken met wat hun kinderen nu precies op school wordt geleerd. Let vooral ook op termen zoals wereldburger, klimaatsverandering, UN, EU, milieu, goede doelen, duurzaam(heid) enz

Meer over Common Core  –> http://victoriajackson.com/8959/common-core-teaches-communism

charlotte

Charlotte Iserbyt heeft een boek geschreven, the dumbing down of America, of beter gezegd, de dumbing down van de westerse wereld. Zij zelf is lerares en heeft meegemaakt hoe het schoolsysteem is veranderd van echt leren naar conditioneren. Conditioneren is hondentraining, niets meer niets minder. dit is het systeem waarin wij allemaal bewust zijn grootgebracht. Wij zijn getraind om ja en amen te zeggen tegen wie dan ook de meerdere is, de leraar, je baas, de politieagent, de minister. Begin vorige eeuw wist men al heel goed hoe volkeren te kneden, die zonder dit te weten, slaaf zijn voor de elite.

Het conditioneren is expres genormaliseerd en wordt nog steeds gebracht als de beste manier om je kind op te voeden. Een veel gebruikte NLP techniek is conditionering van Pavlov. Negatieve gevoelens vervangen door positieve, het tjakka idee.

Charlotte Iserbyt: The Deliberate Dumbing Down of the World

http://wereldverbeteraars.clubs.nl/nieuws/detail/666381_fabian-society-en-de-gedragswetenschap-arend-zeevat

In deze docu hoor je dat er wordt gesproken over zogenaamde change-agents. Ook in Nederland zijn er change agents die opvallend dezelfde thema`s hebben als waar Iserbyt over praat. Duurzaamheid is ook een term die je erg vaak hoort.

Change Agents

bbb
 
index
zie je deze woorden ook niet steeds meer hier in Nederland, toeval?

indexhhhindex

http://www.deliberatedumbingdown.com/OtherPDFs/UN_Agenda_21-Debbie_Niwa-2012-265pgs-GOV-POL.pdf

From Deliberate Dumbing Down to Slave or Prison

♦♦♦

De psychiatrische plannen om religie, politiek en het publiek meer “van deze tijd” te maken, werden bevorderd door de oprichting van de World Federation for Mental Health (WFMH).   Een rapport van de WFMH uit 1948 beweert:

“…Het gezin is op dit moment één van de belangrijkste obstakels voor een verbeterde geestelijke gezondheid en moet  waar mogelijk worden verzwakt, om individuen in het algemeen en kinderen in het bijzonder te bevrijden van de dwang van het familieleven.”[i]

*******************************

 

Het volgende over NLP van de site: http://www.filoscoop.com/2001/nr13.htm

De Russische fysioloog Pavlov slaagde erin honden te laten kwijlen zodra deze een bepaald belsignaal hoorden. Wat hij bij deze dieren had teweeggebracht wordt geconditioneerde of voorwaardelijke reflex genoemd. Ook bij mensen kunnen dergelijke psychische automatismen worden geïmplanteerd, en dit gebeurt onder meer in NLP (Neuro-Linguïstisch Programmeren). De gevaren van NLP lijken onvoldoende te worden beseft.

Pavlov

Wat Pavlov deed was het koppelen van een automatische reactie ofwel respons aan een bepaalde stimulus. In het onderbewuste van dieren, en ook van mensen, blijken dergelijke psychische automatismen een belangrijke rol te kunnen spelen. De ontdekkingen van Pavlov zijn verder uitgewerkt en worden onder meer met succes toegepast bij het dresseren van dieren. Een andere ontwikkeling is die waarbij het aanbrengen en gebruiken van stimulus-respons automatismen onderdeel vormt van bepaalde vormen van psychotherapie. Daartoe behoort onder meer NLP (Neuro-Linguïstisch Programmeren).

In NLP heet het aanbrengen bij de mens van geconditioneerde reflexen “ankeren”. Een geconditioneerde reflex ontstaat normaliter pas nadat eenzelfde stimulus vele keren met dezelfde respons is geassocieerd, maar in NLP blijk dit veel sneller mogelijk te zijn. “Pavlov geloofde nog dat de stimulus een tijdlang herhaald moest worden,” schrijft NLP-expert Helmut Krusche. “Nu weten we dat dit helemaal niet noodzakelijk is om iets te ankeren. De goede resultaten die met het eenvoudige procédé van het ankeren kunnen worden bereikt, berusten juist op het feit dat het anker al na een eenmalige ervaring of na enkele herhalingen kan worden uitgezet.” (Helmut Krusche: “NLP, theorie en praktijk van het Neuro-Linguïstisch Programmeren”; Het Spectrum/Aula, Utrecht, 1993; pag. 80)


Filosofische misvatting

NLP heeft zich sinds de introductie ervan in de jaren ’70 ontwikkeld tot een populaire techniek, waarover veel wordt geschreven en die ook vrij uitgebreid wordt toegepast. Het succes van NLP is mede te verklaren door het feit dat deze techniek tamelijk gemakkelijk is.

Een essentieel principe in NLP is dat we als mens nooit echt iets over de werkelijkheid kunnen weten. De werkelijkheid is onkenbaar, zeggen de NLP-mensen, want we beschikken slechts over een neuro-linguistische landkaart van de werkelijkheid, en we zien die werkelijkheid zelf nimmer. We hebben hier te maken met een oude filosofische misvatting, gebaseerd op de onjuiste veronderstelling dat het bewustzijn volkomen afhankelijk is van de hersenen. De werkelijkheid die we zien is wel degelijk de echte werkelijkheid en niet, zoals de NLP-adepten menen, slechts een door de hersenen gefabriceerde afbeelding ervan. Onze perceptie wordt weliswaar vaak gereduceerd en vertekend door de beperkte mogelijkheden van de zintuigen en de hersenen, maar dit is niet onvermijdelijk.

Het bewustzijn kan de afhankelijkheid van het lichaam verminderen, en is in principe in staat de wereld direct, dus zonder het gebruik van fysieke zintuigen, waar te nemen. Geestelijke vrijheid bestaat onder meer daaruit dat het bewustzijn zo weinig mogelijk of in het geheel niet door het fysieke lichaam wordt belemmerd. Het bewustzijn bestond al veel eerder dan het lichaam, maar het heeft zich door verschillende oorzaken tot een gevangene van het lichaam laten maken. NLP verergert deze gevangenschap in plaats van – zoals een psychotherapie zou moeten doen – aan geestelijke bevrijding bij te dragen.

*******************************

*************************

*************************

Wat aan sluit bij het verhaal van charlotte Iserbyt, het socialistische/communistische karakter van de agenda, is het boek hersenspoeling

De tekst in dit boek komt uit het communistische instructiehandboek voor psychopolitieke oorlogsvoering dat in 1955 door Charles Stickley openbaar werd gemaakt.

 In het boek hierboven wordt over de psychopoliticus gesproken (change-agent?)

Dit boek werd gebruikt op ondergrondse communistische scholen en ging over de verovering van het verstand via hersenspoeling. Er werd een strategie in uiteengezet om, onder het mom van geestelijke gezondheidszorg, een wereld in chaos te creëren. Die wereld zou daarmee openstaan voor een gemakkelijke verovering door het communisme. Het boek is in januari 2005 in het Nederlands vertaald, omdat het volgens de vertaler een verklaring zou kunnen geven voor onze chaotische samenleving.

thumb_small_4ba4f0efc6ce997c8e8f

Het kan belangrijke informatie  bevatten voor iedereen die in standaard antwoorden geen bevrediging vindt. Het geeft antwoorden aan onderwijzers en predikanten, aan beoefenaars van (alternatieve) geneeskunde en aan lands- bestuurders maar ook aan een ieder die op straat in verbijstering om zich heen kijkt naar het geweld en de sociale verloedering.

Dit handboek is gebaseerd op de methoden van Ivan Pavlov, een Russische psychiater die theorieën ontwikkelde over de “geconditioneerde reactie”, door experimenten op honden aan het begin van 1900. Het werk van Pavlov vormde de basis voor een fundamenteel psychiatrisch mis begrip dat mensen, net als honden, in de basis programmeerbare dieren zijn die alleen beïnvloed worden door angst en beloning. De experimenten van Pavlov legden de fundering voor de onmenselijke hersenspoeltechnieken die de Sovjet Unie, China, Amerika en vele andere landen, gebruikten in het midden van de twintigste eeuw.  Er werden technieken ontwikkeld om “de menselijke psyche te verpletteren tot het punt dat het alles zou aannemen”, volgens hersenspoeldeskundige Sidney Gottlieb. Andere centra voor “psychopolitiek” waren onder andere het Tavistock Instituut in Engeland en de Frankfurt School in Duitsland. 

http://www.hersenspoeling.nl/index.htm

 

Quotes uit dit boek zijn (Blauw): 

Het eerste wat gedegradeerd moet worden in elke natie is de toestand van de mens zelf.


Het eerste doel is dus de mens zelf. Hij moet gedegradeerd worden van een geestelijk wezen tot een dierlijk reactiepatroon. Hij moet zichzelf beschouwen als een dier, slechts in staat tot dierlijke reacties. Hij moet zichzelf, noch zijn vrienden beschouwen als in staat tot ‘geestelijk weerstandsvermogen’ of edelmoedigheid.

De leerstellingen van het sterke individualismezelfdeterminisme, eigenzinnigheid, verbeeldingskracht en persoonlijke creativiteit zijn gelijk aan elkaar binnen de massa en zijn niet gericht op het grootste goed voor de staat. Deze eigenzinnige en onaangepaste krachten zijn niets meer dan ziekten die vervreemding en oneerlijkheid zullen voortbrengen en, op de lange duur, de ineenstorting van de groep waar dit individu aan verbonden is 

1 oog symbolisme

De psychopolitieke onderwijsprogramma’s moeten over de hele linie de jongeren uitselecteren die de toekomstige leiders van een land zullen worden en hen opleiden tot ze overtuigd zijn van de dierlijke natuur van de mensDit moet dus tot de trend gemaakt worden. Boven alles moet hun geleerd worden dat de overleving van de mens ligt in zijn grondige aanpassing aan zijn omgeving.

Religie moet uit de mode raken door op brede schaal, via de psychopolitieke indoctrinatie, aan te tonen, dat de ziel niet bestaat en de mens slechts een dier is.

Schrijvers die trachten om het beeld van een samenleving onder dwang en complete geestelijke controle te schetsen, moeten in de richting van schande of zelfmoord gedreven worden, om hun werk in diskrediet te brengen.

De onderwerping van een bevolking kan slechts falen als deze rebelse individuen wordt toegestaan om hun individuele invloed te verspreiden over hun medeburgers en in hen de rebellie te doen ontvlammen door een beroep te doen op hun edelmoedigheid en vrijheid. Tenzij deze rusteloze individuen worden vernietigd en in handen worden gegeven van psychopolitici in een vroeg stadium van de verovering, zullen er tijdens de verovering alleen maar moeilijkheden ontstaan.

Het gestel van de mens leent zich gemakkelijk en volledig tot een zekere en positieve sturing van buitenaf voor al zijn functioneren inclusief zaken als zijn gedachten, zijn gehoorzaamheid en zijn loyaliteit; en deze zaken moeten gecontroleerd worden wanneer we streven naar een grotere staat.

Om hem te redden en hem op weg te helpen in de richting van zijn doel, een grotere staat, wordt het een overweldigende noodzaak om het hem mogelijk te maken om zijn loyaliteit aan te bieden in de juiste richting.

Elke poging tot onderzoek naar het feit of de psychiatrie of psychologie nu wel of niet ooit een werkelijk herstel heeft veroorzaakt, moet onmiddellijk ontmoedigd worden en belachelijk worden gemaakt en zou elke psychopoliticus op dat punt moeten activeren. In het begin zou het genegeerd moeten worden, maar, als dit niet mogelijk is, zou het totale gewicht van elke psychopoliticus in die natie in de strijd moeten worden geworpen. 

Elke mogelijke tactiek zou moeten worden toegepast om dit te voorkomen. Om het te weerleggen moeten er ogenschijnlijk technische papieren bestaan, met enorme aantalen genezingen veroorzaakt door de psychiatrie en de psychologie. 

ddddwss

 

Waar groepen met een interesse in de gezondheid van de samenleving reeds bestaan, moeten ze geïnfiltreerd en overgenomen worden. Als dit niet mogelijk is, moeten ze in diskrediet worden gebracht en uitgesloten worden en het ambtenarenkorps van dat gebied moet er toe aangezet worden om die groep als gevaarlijk uit de weg te werken.

 

Een bevolking die onder aanval ligt, moet geleerd worden dat individualistische reacties het product zijn van geestelijke stoornissen. De bevolking moet ertoe gebracht worden om te geloven dat elk individu onder hen die, op welke manier, of in welke vorm dan ook, opstandig is tegen onze inspanningen en activiteiten om het geheel te onderwerpen, beschouwd moet worden als een gestoord persoon wiens excentrieke gedrag neurotisch of krankzinnig is

Omdat zijn loyaliteiten zijn afgedwaald, omdat zijn gehoorzaamheid lafhartig opgeëist wordt door personen met een antipathie tegen zijn algemeen nut en er zelfs in de kapitalistische naties slechts weinig van dit soort personen zijn, wordt het doel en de richting van psychopolitiek duidelijk begrijpbaar. Om de arbeider in zijn toestand te begunstigen, is het noodzakelijk om met zijn medewerking en zijn eigenzinnigheid, middels algemene propaganda of andere middelen, de geperverteerde leiders uit de weg te ruimen. 

De regeringsfunctionarissen, studenten, adviseurs van uitgeverijen en entertainers moeten allemaal onderwezen worden, met welke middelen dan ook, in het absolute geloof dat de rusteloze, de ambitieuze en de natuurlijke leiders, allen lijden aan een omgevings onaangepastheid die alleen genezen kan worden wanneer hij zijn toevlucht zoekt tot psychopolitici in de gedaante van geestelijke genezers (Of NLP “coach”? Tegenwoordig heeft namelijk elk politicus een eigen NLP coach/spindocter)

Dit onderwijsprogramma in het veld van de psychopolitiek kan het best tot stand gebracht worden door een verplichte opleiding in een onderwerp zoals psychologie of andere geestelijke praktijken en zich ervan te verzekeren dat elk breed psychopolitiek opleidingsprogramma gesuperviseerd wordt door een psychiater die als psychopoliticus getraind is.

Niet alleen Amerikanen zijn zo gebrainwasht …. Ook wij staan toe dat volkeren uitgemoord worden in de naam van democratie, landen helemaal plat bombarderen met “love” bombs of “humanitair” bombs. Door te goochelen met woorden (NLP) wordt veel goed gepraat.

 

Het is tevens noodzakelijk om de hoger opgeleiden te indoctrineren met de leerstellingen en principes van samenwerking met de omgeving, om daarmee een arbeider te verzekeren van een minder kromgetrokken leiderschap, een minder lafhartige leerstelling en meer medewerking aan de ideeën en idealen van de communistische staat.

 

 

Ambtenaren, maatschappelijk werkers en andere onwetende individuen op het gebied van de geestelijke gezondheid, moeten uitgenodigd worden om volledig deel te nemen aan de activiteiten in de geestelijke gezondheidsgroepen. Deze activiteiten zouden uitsluitend moeten bestaan uit het financieren van betere faciliteiten voor de psychopoliticus. Bij deze groepen, moet voortdurend de nadruk worden gelegd op het feit dat het gehele onderwerp van geestelijke gezondheid zo complex is dat het zeker is dat niemand van hen er ook maar iets van kan begrijpen. Op deze manier houd je zo’n groep op een sociaal en financieel niveau.

********

Voorbeeld in het hier en nu

Hoe ontwikkel je leiderschap en verhoog je de mobiliteit van medewerkers? Duurzame inzetbaarheid en eigenaarschap over de eigen loopbaan gaan hand in hand. Duurzame inzetbaarheid krijgt een boost wanneer het ontwikkelen van medewerkers gestructureerd is vormgegeven. Dat vraagt om leiderschap van leiders. Hoe geef je in economisch lastige tijden leren en ontwikkelen vorm?

http://www.mvonederland.nl/agenda/2011-06-08/duurzame-inzetbaarheid-leiderschapsontwikkeling-door-loopbaan-en-mobiliteitsinte

********

 

Omdat het gemiddelde individu onbekwaam is een ongevormde cultuurloze staat, zoals we dat kunnen waarnemen bij de barbaren in de jungle, moet hij dus getraind worden in het gecoördineerd organisch samenspel door middel van oefening, onderwijs en werk in de richting van een specifiek doel. We willen in het bijzonder en speciaal opmerken, dat het individu van buitenaf aangestuurd moet worden om zijn oefeningen, opleiding en werk te voltooien. Hij moet ertoe gebracht worden om zich dit te realiseren, omdat hij alleen op die manier zal kunnen functioneren in de hem toebedeelde rol.

Maar boven hen moet, helaas, een ploegbaas of ander soort leidinggevende staan, waarbij door een ledigheid of een gebrek aan lichamelijke arbeid, enige  onafhankelijkheidsdrang kan ontstaan in gedrag en houding.  Psychopolitiek verhelpt deze neiging naar afvalligheid wanneer het de overhand krijgt in de richting van ontrouw aan de overtuigingen van de directe superieuren van de persoon in kwestie.

Hier vinden we de arbeider die loyaal is aan verkeerde en ongeschikte zaken, en dus vinden we een zieke arbeider.  

********

Voorbeeld in het hier en nu

Via een casuïstiek denkt u mee over het verschil tussen curatieve inzet van personeel waarbij iedereen zich nestelt in de comfortzone en preventieve mobiliteit waarin alle actoren actief zijn en de mindset van de manager een shift maakt. Durft de manager afscheid te nemen van een goede medewerker die verantwoordelijk is voor de eigen loopbaan en ontwikkeling? (hoezo manipulatie?)

Kostenneutraal opzetten van een bedrijfsschool/Academy, (making money money money) Organisatie- en mensontwikkeling gaan hand in hand bij deze aanpak waarbij een nulmeting (delta H) het uitgangspunt is voor interventies die de gewenste situatie (delta G) genereren. (hoezo Brave New World 😦 )Door koppeling met beroepsbegeleidend leren (BBL) ontvangen medewerkers een certificaat. (joepie) Door toepassing van de Wet Vermindering Afdrachten (WVA) kan kostenneutraal gewerkt worden. (DOOR OVERHEID GESPONSORD)

De bank wordt stukje bij beetje afgebroken, de medewerkers moeten tot het eind toe blijven en toch empowered raken, zodat ze goed door kunnen in een volgende baan (Wat? zaden worden geplant bij studenten dat banken vallen, tegen die tijd dat het zover is zullen deze studenten het als vanzelfsprekend ervaren dat banken zijn gevallen, NLP tactieken)

Nog een voorbeeld

Zijn er mensen die een cursus hebben gedaan bij Howling Quest en Ted de Greef als trainer hadden. Mijn ervaring is misschien buitengewoon of er zijn meerdere mensen met een slechte ervaring na een cursus bij Ted de Greef.

De kwaliteit van de training was niet wat ik had gedacht en omdat ik de training via de werkgever deed heb ik dit slechts licht aangestipt. Ik werd vervolgends door meneer de Greef op zo’n schofterige manier behandeld en er werd een erg negative feedback gegeven aan de werkgever zodat ik feitelijk gedwongen werdt uit te zien naar een nieuwe baan. Ik heb inmiddels ander werk en alles is uiteindelijk goed gekomen maar ik erg geschrokken door wat er kan gebeuren als je je inschijft voor een training die bedoelt was om je sterker te maken. Het heeft me slapeloze nachten gegeven en ik moet zeggen dat nog steeds ontdaan ben van het hele gebeuren. Te meer omdat er geen verklaring werd geeven en er geen communnicatie mogelijk is. In mijn nativiteit dacht ik dat het allemaal om communnicatie ging.

Ik zoek mensen die een vergelijkbare ervaring hebben bij deze trainer.

Mike

http://www.nlpkring.nl/content/index.php?option=com_joomlaboard&Itemid=26&func=view&id=341&catid=5

********

 

Het is de missie van de psychopolitiek om als eerste de gehoorzaamheid en het doel van de groep op één lijn te brengen en te houden middels de uitroeiing van de effectiviteit van personen en persoonlijkheden welke de groep in de richting van afvalligheid zouden kunnen sturen.

Alle doelen komen voort uit dwang. Het leven is een voortdurende ontsnapping. Zonder dwang en dreiging kan er geen streven bestaan. Zonder pijn kan er geen verlangen zijn om te ontsnappen aan die pijn. Zonder de dreiging van straf kan er geen winst worden geboekt. Zonder dwang en sturing is er geen samenwerking tussen de lichaamsfuncties. Zonder een grondige en rechtstreekse controle, kunnen de doelen van de staat niet worden behaald.


Het is niet voldoende om als staat doelen te hebben. Deze doelen zijn, wanneer ze duidelijk zijn, voor hun voltooiing afhankelijk van de loyaliteit en de gehoorzaamheid van de arbeiders. Deze houden zich voor het grootste gedeelte bezig met hard werken en hebben weinig tijd voor doelloze overpeinzingen, en dat is goed.

$T2eC16JHJGsFFMeIimrlBRmoQ86c3w~~60_85

De doelen van de staat zouden geformuleerd moeten worden door de staat om gehoorzaamheid en samenwerking van de inwoners van die staat te bewerkstelligen. Een staat zonder geformuleerde doelen is een zieke staat. Een staat zonder macht en zonder de wens om haar doelen af te dwingen is een zieke staat.

Als er een order wordt uitgevaardigd door de communistische staat, waaraan niet  gehoorzaamd wordt, zal je bemerken dat daar een ziekte uit voortkomt. Waar gehoorzaamheid faalt lijdt de massa.  

 

 

Het is niet altijd nodig om dit individu te verwijderen. Het is mogelijk om zijn eigenzinnige neigingen te verwijderen ter verbetering van de doelen en in het voordeel van het geheel. De technologieën van de psychopolitiek lopen op in gradiënt op en beginnen, vlak boven het verwijderen van de persoon zelf, met het verwijderen van slechts die neigingen welke zijn gebrek aan medewerking voortbrengen

 

********

In 1950 werd het Amerikaanse tijdschrift Pastoral Psychology voor het eerst gepubliceerd. In de advies-commissie voor de uitgevers zat de bekende humanist en psycholoog en voormalig voorzitter van de American Psychological Association, Carl R. Rogers.

(Humanitas, as benevolence, is a cornerstone of the credo of freemasonry. Some orders of freemasonry are called “Humanitas”. (wat “toevallig”)   http://en.wikipedia.org/wiki/Humanita)

Rogers was tevens de onderwijskundig psycholoog die verantwoordelijk was voor de invoering van psychologische onderwijs programma’s op de scholen.  

Rogers stelde in 1979: 

 

********

Elke natie had al de ervaring dat zij weer beter werd als een heel organisme, wanneer zij voldoende kracht gebruikte tegen de afvallige groep. Net als in hypnose elk orgaan bevolen kan worden om zich loyaal en gehoorzaam te gedragen, kan ook elke politieke groep tot loyaliteit en gehoorzaamheid gedwongen worden wanneer er maar voldoende kracht wordt toegepast. 

 

De mechanismen van hypnose (NLP gebruikt ook hypnose) laten duidelijk zien dat mensen ertoe gebracht kunnen worden om te geloven in bepaalde condities, zelfs in hun omgeving of in politiek, door het toepassen van kracht. 

 

piramide handgebaar

OBEY

 

Door een aanval op het karakter en moreel van de mens zelf en het, middels het bederven van de jeugd, voortbrengen van een algemeen gevoel van degradatie, wordt het beheersen van de bevolking aanzienlijk gemakkelijker.  

 

  Bewegingen om de jeugd te verbeteren moeten worden geïnfiltreerd en corrupt worden gemaakt omdat deze in de weg zouden kunnen staan van campagnes die jeugdcriminaliteit, verslaving, drankmisbruik en seksuele promiscuïteit  veroorzaken bij de jeugd.  

https://hersenspoeling.wordpress.com/2013/05/26/reclame-overheidspropaganda/


Door het perverteren van de instellingen van een natie en het voortbrengen van een algemeen verval, door bemoeienissen met de economie van een natie tot  gebrek en depressie ontstaan, zullen er slechts lichte shocks nodig zijn om bij een gehele bevolking een gehoorzame reactie of een hysterie te veroorzaken. Alleen al de dreiging van een oorlog, de dreiging van rondvliegende bommen, kan ervoor zorgen  dat de bevolking om vrede smeekt.

http://www.hersenspoeling.nl/index.htm

saz

Meer info over NLP

 

Advertenties

2 thoughts on “Common Purpose (UN) agenda in Nederland Exposed

  1. Pingback: De totale overname door NLP brainwash in Nederland! | Hersen-spoeling

  2. Pingback: De totale overname door NLP brainwash in Nederland! | Mind Control Nederland

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s